Začal sa ďalší ročník súťaže REGIOSTARS AWARDS

Každý rok Európska komisia odmeňuje projekty financované z fondov EÚ, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a ponúkajú nový prístup k otázke regionálneho rozvoja.

 

Aktuálny ročník je venovaný týmto oblastiam

  • Inteligentná Európa: zvýšenie konkurencieschopnosti miestnych podnikov v digitálnom prostredí
  • Zelená Európa: ekologické a odolné komunity v mestských a vidieckych oblastiach
  • Spravodlivá Európa: podporovanie sociálneho začlenenia a predchádzanie diskriminácii
  • Urbanizovaná Európa: propagovanie ekologických, udržateľných obehových potravinových systémov v mestských funkčných oblastiach
  • Téma roka: zvyšovanie ekologickej mobility v regiónoch – Európsky rok železníc 2021

Víťazov vyberie porota.

Okrem toho, každý bude môcť prostredníctvom internetu hlasovať za projekt, ktorý si vyberie. Takto vybraný víťaz získa cenu verejnosti

Viac informácií na: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/

Veríme, že poľsko-slovenské projekty môžu v tejto súťaži uspieť, a preto pozývame prijímateľov, aby sa do nej zapojili! Taktiež môžete počítať s pomocou a vkladom z našej strany. Prijímateľov, ktorí maju záujem o účasť v tejto súťaži, prosíme, o kontakt so špecialistkou pre informáciu a propagáciu v STS: p. Aleksandra Gierat (agierat@plsk.eu).