Zakončenie formálneho hodnotenia cestných projektov

Zakončili sme formálne hodnotenie žiadostí v rámci výzvy č. PLSK.02.01-IP.01-001/22 "CESTY".

Nižšie zverejňujeme zoznam projektov, ktoré získali pozitívny výsledok formálneho hodnotenia a postupujú do ďalšej etapy hodnotenia - kvalitatívneho hodnotenia. 

 Zoznam projektov, ktoré prešli formálnym hodnotením