Zápisnica z VIII zasadnutia Monitorovacieho výboru

Protokol z VIII zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko.

obrazek