Združenie Beskydy: Špeciálne číslo Bulletinu

Pozývame vás na čítanie špeciálneho čísla Bulletinu, ktorý pripravuje Združenie Beskydy.
Špeciálne číslo Bulletinu je venované VII. výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie jednotlivých mikroprojektov v rámci prioritnej osi 3. „Rozvoj cezhraničného aceloživotného vzdelávania územia “. Žiadosti je možné predkladať od 18.02.2021 do 19.04.2021.

Bulletin je tu.