Združenie Euroregión "Tatry" zhrnulo realizáciu mikroprojektov počas tohtoročného DOFE

12. mája 2023. Združenie Euroregión "Tatry" zorganizovalo konferenciu o realizácii zastrešujúcich projektov s názvom "Spája nás príroda a kultúra" a "Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí" v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Podujatie sa konalo v rámci 10. ročníka Dní otvorených dverí európskych fondov, v priestoroch Centra cezhraničného vzdelávania Euroregiónu "Tatry" v Nowom Targu.

Konferenciu viedol Bogusław Waksmundzki, predseda Rady Združenia Euroregión "Tatry", spolu s Michałom Stawarskim, riaditeľom Kancelárie Združenia Euroregión "Tatry".

V prezentáciách bola zhrnutá realizácia zastrešujúcich projektov, ktoré Zväzok Euroregión "Tatry" realizoval v rokoch 2014 -2020.

Na konferencii vystúpili Anna Paś-Filipek z Oravského kultúrneho strediska v Jablonke, Wiktoria Kowalczyk-Szlaga z Mestského kultúrneho strediska v Nowom Targu a Maroš Badáň z mesta Trstená, ktorý prezentoval efekty realizovaných mikroprojektov.

Podujatie poctili svojou prítomnosťou títo hostia: Ján Kocák, zástupca Prešovského samosprávneho kraja, Libor Gašpierik zástupca Žilinského samosprávneho kraja, Štefan Bieľak, predseda Rady EZÚS Tatry, Magdaléna Zmarzláková, primátorka mesta Trstená, Andrzej Lichosyt, riaditeľ MCK v Novom Targu a zástupcovia mikroprijímateľov.

Konferencia bola ukončená návštevou Múzea tlače v Novom Targu.

Fotograf: Združenie Euroregión "Tatry"

 

prednášajúci na konferencii prednášajúci na konferencii prednášajúci na konferencii prednášajúci na konferencii prednášajúci na konferencii prednášajúci na konferencii prednášajúci na konferencii prednášajúci na konferencii návšteva Múzea tlače