Žilinský samosprávny kraj: VI. výzva pre mikroprojekty

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje dňa 01.03.2021 VI. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania".

 

Trvanie výzvy

Od 01.03.2021 do 08.03.2021 v čase do 12:00 hod.

Typy mikroprojektov - Individuálny mikroprojekt

Rozpočet

Výška financovania: min. 2 000 EUR a max. 50 000 EUR (z EFRR). Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR

Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje).

 

Viac na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja.