Zmena adresy Národného orgánu

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky mení svoje sídlo odo dňa 1.8.2022.

Adresa sídla do 31.7.2022: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Adresa sídla od 1.8.2022: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
 
Avizovaná zmena sídla MIRRI SR nemá aktuálne žiaden vplyv na zmenu korešpondenčnej adresy sekcie programov cezhraničnej spolupráce (Račianska 153/A, 831 53 Bratislava).
 
Ostatné identifikačné údaje MIRRI SR ostávajú nezmenené.