Zmena programu Poľsko-Slovensko 2014–2020 bola potvrdená

Dostaneme viac finančných prostriedkov na cestné projekty v pohraničí.

 

Európska komisia schválila 27. septembra 2019 zmenu programu Poľsko - Slovensko. Zmena spočíva v presunutí voľných finančných prostriedkov z oblasti cezhraničného vzdelávania na realizáciu projektov v oblasti cestnej infraštruktúry. To znamená, že máme vyše 4,1 milióna eur viac na financovanie projektov predložených v tohtoročnej cestnej výzve.

 

Predpokladáme, že projekty, którym bude priznaný finančný príspevok budú vybrané na stretnutí poľsko-slovenského monitorovacieho výboru v decembri tohto roku.

Oboznámte sa  s aktuálnou verziou programu.