Zmena týkajúca sa zmeny v kategórii výdavkov - v žiadosti bola nesprávne pridelená - komu je potrebné takúta zmenu predložiť (na STS, VP) a akým spôsobom?

O takejto zmene rozhodne STS, musíte podať žiadosť o zmeny na STS prostredníctvom systému SL2014 (sken podpísanej žiadosti). Žiadosť predkladá VP.