Zoznam expertov na hodnotenie žiadostí o financovanie v oblasti Biodiverzita, Klíma, Štátna pomoc

Zverejňujeme zoznam expertov na hodnotenie žiadostí o financovanie v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 v oblasti:

•    Biodiverzita:

 Zoznam expertov_Interreg PLSK 2021-2027 - BIODIVERZITA (pdf) 171.0 KB

•   Klíma:

 Zoznam expertov_Interreg PLSK 2021-2027 - KLÍMA (pdf) 170.0 KB

•    Štátna pomoc:

 Zoznam expertov_Interreg PLSK 2021-2027 - ŠTÁTNA POMOC (pdf) 172.0 KB