Zoznam expertov na hodnotenie žiadostí o príspevok v oblastiach ELEKTROMOBILITA a SPOLUPRÁCA INŠTITÚCIÍ

Zverejňujeme zoznam expertov na hodnotenie žiadostí o príspevok v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 v oblastiach:

  • "Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility" a
  • "Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán".

 Zoznam expertov ELEKTROMOBILITA (pdf) 80.0 KB

 Zoznam expertov INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA (pdf) 93.0 KB