Zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené poskytnutie finančného príspevku v rámci strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra”

Dňa 10. januára 2020 sa na Obecnom úrade v Novom Trhu uskutočnilo VIII. zasadnutie Výboru mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Výbor mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 zo strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra” v rámci 1. prioritnej osi vybral 33 projektov, ktorým bude poskytnutý finančný príspevok.

Súhrnná hodnota finančného príspevku z EFRR pre vybrané mikroprojekty predstavuje 2,3 mil. eur. Prijímateľmi mikroprojektov sú poľské a slovenské obce, mestá, kultúrne inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie. Realizácia mikroprojektov bude riadená v partnerstve Zväzu Euroregión „Tatry” v Novom Trhu s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom.

Nižšie uvádzame kompletný zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené pridelenie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci strešného projektu „Spája nás príroda a kultúra” Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (tretia výzva).

Výbor okrem iného prijal rozhodnutie o vytvorení rezervného zoznamu skladajúceho sa z dvoch individuálnych mikroprojektov predložených Žilinskému samosprávnemu kraju (Rezervný zoznam zverejňujeme nižšie).

Zoznam mikroprojektov, ktorým bolo potvrdené poskytnutie finančného príspevku

Rezervný zoznam