Zoznam odborníkov pre overovanie technických zmien

Zoznam odborníkov pre overovanie technických zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

 

Zoznam odborníkov pre overovanie technických zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 týkajúcich sa oblastí:

  1. uskutočniteľnosť cestnej infraštruktúry;
  2. uskutočniteľnosť infraštruktúry v projektoch v rámci:
    • 1. prioritnej osi – „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“;
    • 2. prioritnej osi v rámci cieľa – „Rozvoj multimodálnej dopravy“;
    • 3. prioritnej osi – „Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania“.

Zoznam odborníkov je zverejnený  TU (pdf) 151.0 KB.