Zoznam schválených cestných a vlajkových projektov

Počas zasadnutia Monitorovacieho výboru dňa 28. -29. septembra 2016 v Rzeszove monitorovací výbor schválil 4 vlajkové a 7 cestných projektov.