Zobrazenie webového obsahu

Dokument (11)

Vážení žiadatelia  programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027,

Ešte  v tomto roku  začneme výzvy na predkladanie projektov v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027. Nový program podporuje projekty cezhraničnej spolupráce v štyroch tematických oblastiach, tzv. programových prioritách. Zahŕňa nové dôležité aspekty, ako je digitálna transformácia, európska zelená dohoda a sociálna účasť.

Nižšie nájdete informácie o oprávnených typoch akcií, príjemcoch a podrobnosti o novinke našich projektov - bonifikácii za sociálnu účasť (projekty v oblasti cestovného ruchu a kultúry).

Nariadenie GBER.pdf

pdf 801 KB