Kontakt

Kontaktujte sa s nami!

 

Informácia do záložky Kontakt:

V prípade potreby konzultácií týkajúcich sa programu na roky 2021-2027 – ako prvé, prosím, kontaktujte regionálne kontaktné body vo vašom regióne.

V prípade potreby konzultácií so Spoločným sekretariátom – kontaktujte pracovníkov SpS:

- elektronickou poštou na email: kontakt@plsk.eu,

- telefonicky vo vyhradených hodinách, t. j.: 09:00-11:00 a 14:00-15:30.

Máte možnosť zorganizovať konzultačné stretnutie v sídle SpS alebo online v utorky a štvrtky od 10:00 do 14:00 hod. Termín a formu stretnutia si dohodnite elektronicky emailom na adrese: kontakt@plsk.eu.

 

Spoločný technický sekretariát

ul. Halicka 9

31 - 036 Kraków

Upozornenie: do budovy na ul. Halickej 9 v Krakove sa vchádza schodmi. Osoby s pohybovými problémami môžu požiadať o prístup plošinou ohlásením na recepcii budovy.

tel. 012 444 15 00

kontakt(at)plsk.eu

otvorené: 8.15 - 16.15

Zamestnanci Spoločného technického sekretariátu sú k dispozícii v rámci telefonického kontaktu počas úradných hodín: 9:00-11:00 a 14:00-15:30.

 

Vedúci Spoločného technického sekretariátu: 

Krzysztof Kaczmarek
Vedúci STS
tel.: +48 12 444 15 01
e-mail: kkaczmarek(at)plsk.eu Programový tím:

Marta Gawlik (polovičný úväzok) tel. +48 782 139 128 e-mail: mgawlik(at)plsk.eu

Grzegorz Pyjos +48 12 444 15 14  email: gpyjos@plsk.eu

Joanna Kuklewicz-Kasztelan +48 12 444 15 07  email: jkasztelan@plsk.eu

Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł dočasná neprítomnosť

Martina Šlosárová dočasná neprítomnosť

Daniel Bieszczad
+48 12 444 14 03
email: dbieszczad(at)plsk.eu

 

Informácie a propagácia

Piotr Biel
tel. +48 12 444 15 04
e-mail: pbiel(at)plsk.eu

Anna Motyka
tel. +48 12 444 15 03
e-mail: amotyka(at)plsk.eu 

 

Projektový tím

Pavol Škulavík
Koordinátor projektového tímu tel. +48 12 444 15 02 e-mail: pskulavik(at)plsk.eu

Sabina Sierpińska 
tel. +48 12 444 15 16
e-mail: ssierpinska(at)plsk.eu

Agnieszka Skrzypek
tel. +48 12 443 13 98
e-mail: askrzypek(at)plsk.eu

Renata Bafia
tel. +48 12 444 15 09
e-mail: rbafia(at)plsk.eu

Pavol Škulavík 
tel. +48 12 444 15 02
e-mail: pskulavik(at)plsk.eu

Aleksandra Kurzydym
tel. 48 12 444 15 05
e-mail: akurzydym(at)plsk.eu
 

Irina Ledchenkova
tel. +48 12 444 15 08
e-mail: iledchenkova(at)plsk.eu

 

Grzegorz Łabuz
tel. +48 12 443 13 97
e-mail: glabuz(at)plsk.eu

 

Ján Pagáčik  
tel. +48 12 444 15 18
e-mail: jpagacik@plsk.eu

 

Justyna Krupnik  
tel. +48 12 444 15 06
e-mail: jkrupnik(at)plsk.eu

 

Jolanta Horowska
dočasná neprítomnosť

 

 

Administratívny pracovník:

Aleksandra Stępień
tel. +48 12 444 15 00
e-mail: astepien(at)plsk.eu

 

Riadiaci orgán - Ministerstvo fondov a regionálnej politiky

V rámci Oddelenia územnej spolupráce v Ministerstve fondov a regionálnej politiky informácie o programe poskytuje:
Agnieszka Lubieńska 
tel.: +48 22 273 81 74, fax: +48 22 273 81 47 
e-mail: agnieszka.lubienska(at)mfipr.gov.pl

V rámci fondu mikroprojektov:
Barbara Serbinowska
Oddelenie medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce v Katoviciach
tel.: +48 22 273 81 82
e-mail: barbara.serbinowska(at)mfipr.gov.pl

Nahlasovanie nezrovnalostí:

nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl

 

Znajdź punkt informacyjny  Hľadaj kontaktný bod

 

Skontaktuj sa s príslušným kontrolórom

V Poľsku funkciu kontrolórov vykonávajú: Malopoľský vojvodský úrad, Podkarpatský vojvodský úrad a Sliezsky vojvodský úrad. Pravidlom je, že kontrolór kontroluje tých partnerov, ktorí majú svoje sídlo na území vojvodstva, v ktorom úlohu kontrolóra vykonáva príslušný vojvodský úrad.

V Slovenskej republike úlohu kontrolóra vykonáva Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, PL-SK  a programu ENI alebo Oddelenie auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Malopoľský vojvodský úrad

Basztowa 22

31-156 Kraków

Kontaktná osoba:Stanisław Pajor

spaj(at)malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21 602

 

Sliezsky vojvodský úrad

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Kontaktná osoba: Grzegorz Wieniewski

wieniewskig(at)katowice.uw.gov.pl

ul. Wita Stwosza 2

40-025 Katowice

tel.+48 32 207 74 26
 

Podkarpatský vojvodský úrad

ul. Grunwaldzka 14

35-959 Rzeszów

Kontaktné osoby:

Marcin Migut

mmigut(at)rzeszow.uw.gov.pl

tel: +48 17 86 71 511

Janusz Kocemba

 jkocemba(at)rzeszow.uw.gov.pl

 tel.+48 17 8671 509

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 4195/25

811 09 Bratislava

Slovenská republika

Kontaktná osoba: Marek Filip

e-mail: marek.filip(at)mirri.gov.sk

tel: +421 2 2092 8771