Tu nájdete všetky vydania Cezhraničného kuriéra - newslettera programu Interreg Poľsko - Slovensko.

Cezhraničný kuriér december 2017

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom:

 • Kalendár podujatí na prelome rokov 2017/2018
 • Správa zo septembrových školení
 • Výročné podujatie: Európsky deň spolupráce
 • Monitorovací výbor schválil ďalšie projekty

obrazekCezhraničný kuriér august 2017

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom:

 • Kalendár podujatí v 2. polovici roku 2017
 • Partnerské fórum „Získajte milión… nápadov a priateľov“
 • Výzva na predkladanie žiadostí pre 2. os programu
 • Správa o školeniach pre žiadateľov a prijímateľov
 • Zasadnutie monitorovacieho výboru v Tatranskej Lomnici
 • Slávnostné podpísanie zmlúv štátnym tajomníkom Adamom Hamryszczakom


Cezhraničný kuriér marec 2017

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom...

 • školenia pre potenciálnych žiadateľov
 • projekty schválené v roku 2016
 • projekty schválené na začiatku roku 2017
 • výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku ukončené
 • mikroprojekty
 • boli podpísané zmluvy na cestné projekty
 • slávnostné odovzdanie zmluvy na vlajkový projekt
 • akčný plán na rok 2017
 • noví pracovníci v STS


Cezhraničný kuriér júl 2016

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom...

 

•             výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

•             školenia pre potenciálnych žiadateľov

•             iné podujatia

•             personálne zmeny v STSCezhraničný kuriér apríl 2016

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom...

 • Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
 • Školenie pre potenciálnych žiadateľov
 • Prvé schválené projekty
 • Dni otvorených dverí európskych fondov
 • Videosúťaž „Pohraničie má talent“
 • Iné podujatia


Cezhraničný kuriér december 2015

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom...

 • posledné zasadnutie Monitorovacieho výboru PL-SK 2007-2013
 • zasadnutie Monitorovacieho výboru Interreg Poľsko - Slovensko
 • nová internetová stránka programu
 • nová adresa sídla Narodného orgánu
 • Vianočné priania


Nové čislo obežníka Programu

Nech sa páči, prečitajte si najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér”. Predstavíme Vám v ňom...

 • "Fondy pre pohraničie - realizuj nápady vďaka programu Poľsko - Slovensko"
 • Atlas poľsko-slovenského pohraničia Európskej únie
 • Ukazujeme výsledky Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
 • Makro výstava mikroprojektov
 • Európsky deň spolupráce v poľsko-slovenskom pohraničí
 • Nová prespektíva - prvé projekty