V tejto časti servisu nájdete ročné správy o postupe realizácie programu a prečítate si tu spracovania a analýzy týkajúce sa programu.

 
Form
+(companyId:10155) +(groupId:19504) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:54649) (assetCategoryIds:54653) (assetCategoryIds:54650) (assetCategoryIds:54651) (assetCategoryIds:54652)) +((ddmStructureKey:13574)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 11informácie zo všetkých kategórií