Ak využívate finančnú podporu z európskych zdrojov, máte povinnosť o tom širokú verejnosť informovať. Informácie o spolufinancovaní by ste mali uvádzať v priebehu realizácie projektu, pri príležitosti všetkých informačných a komunikačných aktivít, ktoré v súvislosti s projektom vyvíjate. Takáto informácia by mala obsahovať minimálne názov programu: Interreg Poľsko - Slovensko a názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja, z ktorého prostriedky pochádzajú.

Je dôležité, aby boli  použité správne znaky, vzory a grafické šablóny. Taktiež treba dávať pozor, aby veľkosť, usporiadanie a koloristika náležite odpovedali  samotným znakom a ich obsahu..

Detailný popis informačných a propagačných povinností nájdete v Príručke pre prijímateľa.

Pomôcť Vám môže aj  Komunikačna stratégia programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. (pdf) 648.0 KB

Archívna verzia tutaj.

 Plán informačných a propagačných aktivít v roku 2022 (Aktualizovaný 30.09.2022) (pdf) 430.0 KB

 Plán informačných a propagačných aktivít v roku 2022 (schválený 1.12.2021) (pdf) 341.0 KB

 Plán informačných a propagačných aktivít v roku 2021 (Aktualizovaný 5.07.2021) (pdf) 332.0 KB

 Plán informačných a propagačných aktivít v roku 2021 (schválený 15.12.2020) (pdf) 317.0 KB

 Plán informačných a propagačných aktivít v roku 2020 (Aktualizovaný 31.08.2020) (pdf) 319.0 KB

 Plán informačných a propagačných aktivít v roku 2020 (schválený 10.12.2019) (pdf) 451.0 KB

 Plán informačných a propagačných aktivít v roku 2019 (6.11.2019) (pdf) 477.0 KB

 

+(companyId:10155) +(groupId:19504) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:58513)) +((ddmStructureKey:12137)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostupné 1informácie zo všetkých kategórií