W tej sekcji zamieszczane będą informacje o organizowanych w ramach programu szkoleniach dla beneficjentów, a także materiały z poszczególnych szkoleń.

Informacje o szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów znajdują się w zakładce Jak skorzystać z programu.

Kraków:
od: 2020-03-20 godz: 12:00
do: 2020-03-27 godz: 16:00

Na szkolenie zapraszamy beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Beneficjenci otrzymają materiały drogą mailową. Planowany czas na zapoznanie się z materiałami oraz wysłanie informacji zwrotnej (ankiet) to 20.04-27.04.2020.