W tej sekcji zamieszczane będą informacje o organizowanych w ramach programu szkoleniach dla beneficjentów, a także materiały z poszczególnych szkoleń.

Informacje o szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów znajdują się w zakładce Jak skorzystać z programu.

Kraków:
od: 2019-05-28 godz: 09:00
do: 2019-05-28 godz: 15:00

28 maja w Krakowie, odbędzie się szkolenie dla:

- projektów w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, cel szczegółowy: „Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego” (złożone w ramach 2. naboru wniosków);

- projektów w ramach III osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (złożone w ramach 2. naboru wniosków).

Na szkoleniach będą obecni kontrolerzy krajowi oraz pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Oprócz przygotowanych punktów programowych, Beneficjenci będą mieli okazję do konsultacji indywidualnych.