W tej sekcji zamieszczane będą informacje o organizowanych w ramach programu szkoleniach dla beneficjentów, a także materiały z poszczególnych szkoleń.

Informacje o szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów znajdują się w zakładce Jak skorzystać z programu.

Kraków:
od: 2019-06-18 godz: 09:00
do: 2019-06-18 godz: 15:00

18 czerwca odbędzie się szkolenie dla projektów w ramach I osi priorytetowej "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza", cel szczegółowy: "Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców" (złożone w ramach 2. naboru wniosków).

Na szkoleniach będą obecni kontrolerzy krajowi oraz pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Oprócz przygotowanych punktów programowych, Beneficjenci będą mieli okazję do konsultacji indywidualnych.