W tej sekcji zamieszczane będą informacje o organizowanych w ramach programu szkoleniach dla beneficjentów, a także materiały z poszczególnych szkoleń.

Informacje o szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów znajdują się w zakładce Jak skorzystać z programu.

Żylina:
od: 2018-01-11 godz: 09:00
do: 2018-01-12 godz: 15:00

Wsiedzibie Żylińskiego Samosprawnego Kraju odbyło się szkolenie dla beneficjentów Programu Interreg Polska Słowacja. W wydarzeniu udział wzięli zarówno polscy jak i słowaccy partnerzy, którzy wspólnie realizują projekty drogowe zatwierdzone podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w październiku 2017 roku.  Oprócz prezentacji wygłoszonych przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wymaganiami kontrolerów po obu stronach granicy. Tematyka szkolenia dotyczyła: właściwej realizacji projektu, raportowania postępu prac, wprowadzenia zmian w projekcie, informacji i promocji, dostępności oraz rozliczania i kontroli projektów miedzy innym w kontekście zamówień publicznych.

Podczas szkolenia beneficjenci mieli okazję do indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami, co dodatkowo usprawni proces realizacji zatwierdzonych projektów. Wartością dodaną szkolenia są również wspólne prezentacje prowadzone przez polskich jak i słowackich kontrolerów pozwalające na lepsze zrozumienie transgranicznej specyfiki naszego Programu.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i aktywne uczestnictwo oraz pracownikom Regionalnych Punktów Kontaktowych za wsparcie przy organizacji wydarzenia i przeprowadzone konsultacje.

Żylina

2018-01-11 2018-01-12