W tej sekcji zamieszczane będą informacje o organizowanych w ramach programu szkoleniach dla beneficjentów, a także materiały z poszczególnych szkoleń.

Informacje o szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów znajdują się w zakładce Jak skorzystać z programu.

Rzeszów:
od: 2018-11-27 godz: 09:00
do: 2018-11-17 godz: 15:00
Bielsko-Biała:
od: 2018-11-30 godz: 09:00
do: 2018-11-30 godz: 15:00
Żylina:
od: 2018-12-10 godz: 09:00
do: 2018-12-10 godz: 15:00
Preszów:
od: 2018-12-11 godz: 09:00
do: 2018-12-11 godz: 15:00
Rzeszów

2018-11-27 2018-11-17

Bielsko-Biała

2018-11-30 2018-11-30

Żylina

2018-12-10 2018-12-10

Preszów

2018-12-11 2018-12-11