Prešov, Slovakia:
od: 2017-09-06 godz: 09:00
do: 2017-09-07 godz: 16:00

W związku z ogłaszanym naborem dla pierwszej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje w Kraju Preszowskim szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. 

Szkolenie jest dedykowane osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu. Szkolenie będzie polegać na praktycznym przygotowaniu do pracy nad wnioskiem o dofinansowanie (od pomysłu po ocenę).

Szkolenie w Kraju Preszowskim odbędzie się w Preszowie, w dniach 06 - 07.09. 2017 r. i będzie prowadzone w języku słowackim. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Lineas, Budovateľská 14, 08001 Prešov. Rejestracja uczestników od godziny 9:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek (lunch), natomiast organizacja oraz koszty dojazdu i noclegu leżą po stronie uczestników.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. Decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące udziału w szkoleniu. Rejestracja trwa do 01.09.2017r.

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.

obrazek

Prešov, Slovakia

2017-09-06 2017-09-07