W związku z ogłoszonym naborem dla pierwszej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska - Słowacja organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców dla części obszaru wsparcia programu znajdującego się w województwie małopolskim.

Szkolenie jest dedykowane osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu.

Szkolenie będzie polegać na praktycznym przygotowaniu do pracy nad wnioskiem o dofinansowanie (od pomysłu po ocenę).

Szkolenie w województwie małopolskim odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 12 - 13.09.2017 roku i będzie prowadzone w języku polskim. Szkolenie odbędzie się w Hotelu IBIS Styles, ul. 1 Brygady 2, 33 -300 Nowy Sącz. Rejestracja uczestników od godziny 9:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek (lunch), natomiast organizacja oraz koszty dojazdu i noclegu leżą po stronie uczestników.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. Decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące udziału w szkoleniu. Rejestracja trwa do 06.09.2016r.

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.

obrazek

Nowy Sącz, Polska

2017-09-12 2017-09-13