W związku z ogłoszonym naborem dla pierwszej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców dla części obszaru wsparcia programu znajdującego się w województwie  podkarpackim.

Szkolenie jest dedykowane osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu. Szkolenie będzie polegać na praktycznym przygotowaniu do pracy nad wnioskiem o dofinansowanie (od pomysłu po ocenę).

Szkolenie w województwie podkarpackim odbędzie się w dniach 02-03.06.2016r. i będzie prowadzone w języku polskim. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz programu szkolenia zostaną zamieszczone w zakładce Wiadomości w późniejszym terminie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek (lunch), natomiast organizacja oraz koszty dojazdu i noclegu leżą po stronie uczestników.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące udziału w szkoleniu. Rejestracja trwa do 17.05.2016r.

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.