Hotel Smile:
od: 2016-10-25 godz: 09:00
do: 2016-10-26 godz: 16:00

W związku z ogłoszonymi naborami dla drugiej i trzeciej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z Polski.

Szkolenie jest dedykowane osiom priorytetowym:

 „Zrównoważony transport trans graniczny cel szczegółowy Zwiększanie dostępności trans granicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego.

„Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.”

 Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące wymienionych priorytetów. Szkolenie będzie polegać na praktycznym przygotowaniu do pracy nad wnioskiem o dofinansowanie (od pomysłu po ocenę).

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26.10.2016r  w Szczawnicy w hotelu Smile i będzie prowadzone w języku polskim.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek (lunch), natomiast organizacja oraz koszty dojazdu i noclegu leżą po stronie uczestników.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące udziału w szkoleniu. Rejestracja trwa do 17.10.2016r.

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do przygotowania wniosku w ramach naboru dla wyżej wymienionych osi priorytetowych. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.
Hotel Smile

2016-10-25 2016-10-26