Žilina:
od: 2017-05-23 godz: 09:00
do: 2017-05-24 godz: 17:00

W związku z trwającym naborem dla drugiej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje w Žiline szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców.

Miejsce szkolenia: Hotel Polom,  P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina, Słowacja

Szkolenie jest dedykowane priorytetowi inwestycyjnemu „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi". Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu.

Informacje o szkoleniach dla innych osi priorytetowych będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej programu. 

Szkolenie w Žiline jest prowadzone w języku słowackim. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek, natomiast koszty dojazdu i nocleg pokrywa uczestnik.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące udziału w szkoleniu. Rejestracja trwa do 22.05.2017 r.

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.

Po zarejestrowaniu na szkolenie, na podany przez Państwa podczas rejestracji adres e-mail przesłane zostaną szczegółowe informacje. 

Žilina

2017-05-23 2017-05-24