W związku z ogłaszanym naborem dla pierwszej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje w województwie śląskim szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. 

Szkolenie jest dedykowane osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu. Szkolenie będzie polegać na praktycznym przygotowaniu do pracy nad wnioskiem o dofinansowanie (od pomysłu po ocenę).

Szkolenie w województwie śląskim odbędzie się w Szczyrku, w dniach 26 - 27.09.2017 roku i będzie prowadzone w języku polskim. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Skalite SPA & Wellness, ul. Krokusów 4, 43 – 370 Szczyrk. Rejestracja uczestników od godziny 9:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek (lunch), natomiast organizacja oraz koszty dojazdu i noclegu leżą po stronie uczestników.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. Decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące udziału w szkoleniu. Rejestracja trwa do 20.09.207 roku.

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.

obrazek

Szczyrk, Polska

2017-09-26 2017-09-27