W związku z trwającym naborem dla drugiej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje w Krośnie szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców .

Szkolenie jest dedykowane priorytetowi inwestycyjnemu „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi". Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu.

Informacje o szkoleniach dla innych osi priorytetowych będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej programu. Szkolenia dla osi priorytetowej poświęconej dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu planowane są na maj/czerwiec.

Szkolenie w Krośnie jest prowadzone w języku polskim. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek, natomiast koszty dojazdu i nocleg pokrywa uczestnik.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące udziału w szkoleniu. Rejestracja trwa do 08.04.2016r.

Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.

Po zarejestrowaniu na szkolenie, na podany przez Państwa podczas rejestracji adres e-mail przesłane zostaną szczegółowe informacje.