obrazek Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na ekspertów ds. weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów w ramach Programu...

obrazek Euroregion Tatry: Kolejny numer Newslettera

Przez ten czas na kolejnych stronach Newslettera mogliście znaleźć dziesiątki informacji z pogranicza dotyczących m.in. szeregu wydarzeń realizowanych w ramach projektów parasolowych Euroregionu...

obrazek Opis i skład Grupy Roboczej

  Program współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 przygotowuje  polsko-słowacka Grupa Robocza . Skład Grupy został wyznaczony zgodnie z zasadą...

obrazek Euroregion Tatry: Listy mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania

Informujemy, że w dniu 13 maja 2021 roku odbyło się X posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W związku z obecną...

obrazek 4 czerwca 2021 WST będzie ZAMKNIĘTY

  Informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg V-A Polska-Słowacja będzie zamknięty 4 czerwca 2021.