obrazek Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego w 2023 roku

 REJESTR DECYZJI KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 W 2023 ROKU (pdf) 226.0 KB

obrazek Lista zatwierdzonych projektów w ramach naboru "klimat" i "bioróżnorodność" 

Komitet Monitorujący, podczas posiedzenia w dniach 28-29 listopada 2023 r., zatwierdził projekty do dofinansowania w ramach naboru "klimat" i "bioróżnorodność".  ...

obrazek KM 2021-2027 podstrona

Komitet Monitorujący jest podstawowym organem decyzyjnym Programu. Powołują go Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka w celu monitorowania i wdrażania Programu. Członkami KM są przedstawiciele...

obrazek Zakończenie oceny formalnej projektów z klimatu

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków w ramach naboru nr PLSK.01.01-IP.01-001/22 „KLIMAT”. Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i przeszly do...

obrazek Procedura odwoławcza

Jeśli masz uzasadnione zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia oceny twojego projektu, możesz złożyć odwołanie. Odwołać możesz się wyłącznie w zakresie zgodności oceny projektu z...