obrazek KM 2021-2027 podstrona

Komitet Monitorujący jest podstawowym organem decyzyjnym Programu. Powołują go Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka w celu monitorowania i wdrażania Programu. Członkami KM są przedstawiciele...

obrazek Wyniki II posiedzenia Komitetu Monitorującego programu dla okresu 2021-2027

II posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się w dniach 1-2 grudnia 2022 r. w Lipowej k. Żywca. Obrady były bardzo owocne. KM zatwierdził system oceny oraz kryteria oceny projektów...

obrazek Cykl spotkań promocyjno-informacyjnych w Małopolsce

Zapraszamy do udziału w spotkaniach promocyjno-informacyjnych nt. nowej edycji Programu Interreg Polska - Słowacja organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. ...

obrazek Dowiedz się więcej o programie – nagranie z inauguracji programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z inauguracji, która odbyła się 19.10.2022. Wypowiedzi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy, Wicepremier oraz Minister ds....

obrazek Nagranie z inauguracji

  Dowiedz się więcej o programie – nagranie z inauguracji programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

obrazek Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorującego

Zamieszczamy zatwierdzony przez przewodniczącego KM protokół z I posiedzenia KM, które odbyło się 20 października 2022 r. w Dolnym Kubinie. ...

obrazek Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w Lipowej k. Żywca.

Informujemy, że drugie posiedzenie KM odbędzie się 1-2 grudnia 2022 w Lipowej k. Żywca. Podczas spotkania będziemy kontynuować dyskusję o Podręczniku programu i kryteriach oceny,...

obrazek W dniu 31.10.2022 WST będzie ZAMKNIĘTY

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska - Słowacja będzie  zamknięty w dniu 11.11.2022.  

obrazek O programie Interreg Polska – Słowacja na konferencji w Rzeszowie

W dniu 12 października 2022 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Oddział Współpracy Terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej, poświęcona wdrażaniu programów...

obrazek Euroregion Tatry: Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania (X nabór)

W dniu 26 października 2022 roku odbyło się XIV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Posiedzeniu, które odbyło się w...