Posiedzenie Komitetu Monitorującego 10-11 grudnia

Informujemy, że w dniach 10-11 grudnia 2019 r. w Rzeszowie odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.   W trakcie...

WST Kontakt

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  ul. Halicka 9 31 - 036 Kraków  tel.  +48 12 444 15 00,   tel./fax  +48 12 294 60 87,   ...

Seminarium informacyjno–promocyjne

Seminarium informacyjno–promocyjne Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja: „Jak wspierać dziedzictwo kulturowe na pograniczu?”   Serdecznie zapraszamy do...

Zakończona ocena strategiczna złożonych wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej

Zakończyła się ocena strategiczna wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez...

Kolejne wydanie kwartalnika "w Centrum".

    Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem kwartalnika “w Centrum”. Na stronach 6 i 7 znajdą Państwo artykuł dotyczący naszego Wydarzenia Rocznego. ...

Zakończona ocena formalna złożonych wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej

Zakończyła się ocena formalna wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez...