Załączniki (25)

ZAŁ. 1 Kwalifikowalni wnioskodawcy 3.04.2017.pdf

pdf 411 KB

ZAŁ.2 Umowa partnerska 31.03.2016.pdf

pdf 506 KB

Zał 3. Wskaźniki produktu i rezultatu w poszczególnych osiach priorytetowych i metryki poszczególnych wskaźników produktu 06.09.2017.pdf

pdf 500 KB

ZAŁ. 4 Podręcznik analiz finansowych.zip

zip 4.68 MB

ZAŁ. 5 Pomoc de minimis i pomoc publiczna w Programie.pdf

pdf 699 KB

ZAŁ.6 Węzły sieci transportowej 31.03.2016.pdf

pdf 941 KB

ZAŁ.7 Poradnik z zakresu informacji i promocji 31.03.2016.pdf

pdf 1.06 MB

ZAL_8_Zalecenia dot zam publicznych_16.03.2017.pdf

pdf 945 KB

ZAŁ. 9 Kryteria oceny_27.04.2017.pdf

pdf 931 KB

Zał 9.a. Kryteria oceny pomocy publicznej.pdf

pdf 450 KB

ZAŁ.10 Umowa o dofinansowanie 31.03.2016.pdf

pdf 530 KB

ZAŁ. 10.1 Umowa o dofinansowanie_pomoc publiczna 31.03.2016.pdf

pdf 536 KB

10.1_Załącznik do umowy o dofinansowanie-pomoc publiczna

xls 46 KB

ZAŁ. 11 Procedura zgłaszania osób_SL.pdf

pdf 644 KB

ZAŁ. 12 Zasady współfinansowania projektów 26.10.2016.pdf

pdf 333 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja WST.pdf

pdf 644 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja WST.doc

doc 396 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja PW.pdf

pdf 640 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja PW.doc

doc 404 KB

ZAŁ. 14 Podrecznik FMP_03.07.2017.pdf

pdf 1.14 MB

ZAŁ. 14.1 Umowa o dofinansowanie projektu parasolowego_03.07.2017.pdf

pdf 1018 KB

ZAŁ. 14.2 Umowa partnerska na realizację Projektu Parasolowego_03.07.2017.pdf

pdf 962 KB

ZAŁ. 14.3 Kryteria oceny projektów parasolowych.pdf

pdf 83 KB

ZAŁ. 15 Zasady specyficzne dla projektów trójstronnych 17.08.2017.pdf

pdf 486 KB

Rejestr zmian podręcznika_2017.pdf

pdf 919 KB