Dokument

Podręcznik beneficjneta 29.12.2017.pdf

pdf 2.91 MB

Zakres zmian w Podręczniku  dotyczy m.in.:

  • doprecyzowania przypadków, w których termin na podpisanie umowy może ulec wydłużeniu;
  • doprecyzowania zapisów dotyczących publikacji ogłoszenia o naborze;
  • usunięcia zdania dotyczącego procedur odwoławczych wynikających z krajowych przepisów prawnych, w celu uniknięcia niejasności interpretacyjnych związanych z przyjętą procedurą skargową opisaną w załączniku nr 2 do Regulaminu KM

Powyższe zmiany mają na celu przyspieszenie wdrażania programu.

Załączniki (23)

ZAŁ. 1 Kwalifikowalni wnioskodawcy 3.04.2017.pdf

pdf 411 KB

ZAŁ.2 Umowa partnerska 31.03.2016.pdf

pdf 506 KB

Zał 3. Wskaźniki produktu i rezultatu w poszczególnych osiach priorytetowych i metryki poszczególnych wskaźników produktu 06.09.2017.pdf

pdf 500 KB

ZAŁ. 4 Podręcznik analiz finansowych.zip

zip 4.71 MB

ZAŁ. 5 Pomoc de minimis i pomoc publiczna w Programie.pdf

pdf 699 KB

ZAŁ.6 Węzły sieci transportowej 31.03.2016.pdf

pdf 941 KB

ZAŁ.7 Poradnik z zakresu informacji i promocji 31.03.2016.pdf

pdf 1.06 MB

ZAL_8_Zalecenia dot zam publicznych_16.03.2017.pdf

pdf 945 KB

ZAŁ. 9 Kryteria oceny_27.04.2017.pdf

pdf 931 KB

Zał 9.a. Kryteria oceny pomocy publicznej.pdf

pdf 450 KB

ZAŁ.10 Umowa o dofinansowanie 31.03.2016.pdf

pdf 530 KB

ZAŁ. 10.1 Umowa o dofinansowanie_pomoc publiczna 31.03.2016.pdf

pdf 536 KB

10.1_Załącznik do umowy o dofinansowanie-pomoc publiczna

xls 46 KB

ZAŁ. 11 Procedura zgłaszania osób_SL_20.02.2018.pdf

pdf 618 KB

ZAŁ. 12 Zasady współfinansowania projektów 26.10.2016.pdf

pdf 333 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja WST.doc

doc 396 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja PW.docx

docx 343 KB

Zał. 14_Podrecznik FMP_26 10 2017.pdf

pdf 1.14 MB

ZAŁ. 14.1 Umowa o dofinansowanie projektu parasolowego_03.07.2017.pdf

pdf 1018 KB

ZAŁ. 14.2 Umowa partnerska na realizację Projektu Parasolowego_03.07.2017.pdf

pdf 962 KB

ZAŁ. 14.3 Kryteria oceny projektów parasolowych.pdf

pdf 83 KB

ZAŁ. 15 Zasady specyficzne dla projektów trójstronnych 17.08.2017.pdf

pdf 486 KB

Rejestr zmian podręcznika_2017.pdf

pdf 919 KB