Informujemy, że drugie posiedzenie KM odbędzie się 1-2 grudnia 2022 w Lipowej k. Żywca.

Podczas spotkania będziemy kontynuować dyskusję o Podręczniku programu i kryteriach oceny, alokacji, planowanych naborach i innych działaniach KM. O przebiegu i wynikach posiedzenia będziemy Państwa informować.