W dniu 26 października 2022 roku odbyło się XIV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Posiedzeniu, które odbyło się w formie on-line, przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”.

 

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania 1 mikroprojekt w ramach 1 osi priorytetowej.

Z uwagi na fakt, że dostępna alokacja nie pozwala na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych mikroprojektów, Komitet podjął decyzję o utworzeniu listy rezerwowej.

Poniżej przedstawiamy listę mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów parasolowych pt. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz listę rezerwową (dziesiąty nabór).

Lista wniosków zatwierdzonych 1 oś (X nabór)

Lista rezerwowa 1 oś (X nabór)