Poprawa jakości i bezpieczeństwa przemieszczania się po pograniczu to główny cel, jaki stawiają sobie projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach naboru Drogi II.


21 marca 2024 r. Komitet Monitorujący Programu zatwierdził 6 projektów standardowych,  złożonych w ramach naboru dla Priorytetu II: „Lepiej połączone pogranicze”.

Dzięki Funduszom Europejskim:

  • poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort jazdy na polsko-słowackim pograniczu,
  • zmniejszy się emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych,
  • łatwiej będzie dotrzeć do atrakcji turystycznych po obu stronach granicy.

Co ważne, projektom towarzyszyć będą również działania edukacyjne i promocyjne, uwzględniające aspekty zrównoważonego transportu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów wraz z ich projektów znajdują się w poniższym dokumencie:

 Drogi II - lista projektów wybranych do dofinansowanie z opisem.pdf (pdf) 164.0 KB