Wędrowanie bez plecaka

Wędrowanie bez plecaka Czas trwania projektu 01.03.2017-30.10.2018 Partnerzy Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki...

Stan przygotowań Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Przedstawiamy informacje na temat prac nad przygotowaniem przyszłej perspektywy programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.   Posiedzenia Grupy Roboczej Grupa Robocza składa się z...

Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu 2021-2027

13.02.2020 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja...

WST Kontakt

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  ul. Halicka 9 31 - 036 Kraków  tel.  +48 12 444 15 00,   tel./fax  +48 12 294 60 87,   ...

Podręcznik „Zwalczanie nadużyć finansowych w programie INTERREG V-A Polska-Słowacja”

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia ogólnego obowiązkiem IZ jest wprowadzanie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, przy uwzględnieniu...

Zwalczanie nadużyć w Programie

  W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, Instytucja Zarządzająca programem prosi o informację. W celu ułatwienia kontaktu z IZ oraz...