Seminarium informacyjno–promocyjne

Seminarium informacyjno–promocyjne Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja: „Jak wspierać dziedzictwo kulturowe na pograniczu?”   Serdecznie zapraszamy do...

Zakończona ocena strategiczna złożonych wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej

Zakończyła się ocena strategiczna wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez...

Kolejne wydanie kwartalnika "w Centrum".

    Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem kwartalnika “w Centrum”. Na stronach 6 i 7 znajdą Państwo artykuł dotyczący naszego Wydarzenia Rocznego. ...

Zakończona ocena formalna złożonych wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej

Zakończyła się ocena formalna wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez...

Rejestr decyzji KM w 2019 roku

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w dokumencie poniżej.   Rejestr decyzji KM w 2019 - 06 11 2019 (pdf ...

Ponowne zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z...

Znajdź punkt informacyjny - dla beneficjentów mikroprojektów

Euroregion Karpacki Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Biuro Wdrażania Mikroprojektów Rynek 16 35-064 Rzeszów tel (+48) 17 852 52 05, 17 857 63 69 tel/fax (+48)...

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru (listopad- grudzień 2019) i analizy 5 wskaźników rezultatu. Badanie zostanie...

Aktualizacja wzorów dokumentów o dofinansowanie

Dokument (1)   Zmiana nazwy stanowiska Ministra na Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zalacznikach: Zalacznik nr 10.1 -...

Znajdź punkt informacyjny

Województwo Małopolskie Regionalny Punkt Kontaktowy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Osoba do kontaktu Grzegorz First tel.: +48 12 29...