Zobacz publikacje programu i projektów!

Możesz także zobaczyć bibliotekę on-line publikacji wydanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Dokumenty w wersji dostępnej dla niepełnosprawnych dostępne na żądanie - kontakt@plsk.eu

Pobierz

+(companyId:10155) +((+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry)) (+(entryClassName:com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFolder))) +(status:0) +(folderId:113042) +(createDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostępne 14dokumentów ze wszystkich kategorii Pobierz wszystkie załączniki