W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, Instytucja Zarządzająca programem prosi o informację. W celu ułatwienia kontaktu z IZ oraz dla ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości została założona skrzynka pocztowa, na którą można zgłaszać zastrzeżenia: nieprawidlowosci.EWT@mfipr.gov.pl . Informacje mogą być przekazywane w języku polskim lub angielskim. Poniżej znajdą Państwo podręcznik: Zwalczanie nadużyć finansowych w programie INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020 oraz katalog najważniejszych sygnałów ostrzegawczych. Publikacja jest skierowana m.in do beneficjentów.

Zwalczanie nadużyć finansowych w programie INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020 - Podręcznik antykorupcyjny (pdf) 768.0 KB

 Katalog najważniejszych sygnałów ostrzegawczych (pdf) 571.0 KB

 

Dokumenty w wersjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych: 

 Zwalczanie nadużyć finansowych w programie Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 - Podręcznik antykorupcyjny (doc) 330.0 KB

 Katalog najważniejszych sygnałów ostrzegawczych (doc) 104.0 KB

 

Wprowadzenie "Polityki Centrum Projektów Europejskich w sprawie zwalczania nadużyć finansowych"

Z dniem 4 października 2016 r. w Centrum Projektów Europejskich, w ramach którego funkcjonuje Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020, została wprowadzona "Polityka Centrum Projektów Europejskich w sprawie zwalczania naduzyć finansowych". Celem ogólnym tej polityki jest dążenie do stałego monitorowania i wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania wszelkim przejawom oraz ryzyku wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji w trakcie wykonywanych działań, z uwzględnieniem w tym zakresie zachowania interesariuszy, w szczególności beneficjentów i ekspertów. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z tekstem Polityki oraz pozostałymi dokumentami w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Zastrzeżenia można zgłaszać na adres: naduzycia@cpe.gov.pl.

 Polityka Centrum Projektów Europejskich w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (pdf) 203.0 KB

CBA_Podręcznik antykorupcyjny (pdf 4.4 MB )

CBA_Konflikt interesów

OLAF konflikt interesów (pdf 289 KB )

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników (pdf 3.21 MB )

OLAF podrabianie dokumentów (pdf 2.4 MB )

OECD zmowy PZP (pdf 440 KB )

OECD FRAUD AND CORRUPTION IN EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS

Rekomendacje CBA (pdf 8.09 MB )

Podręcznik rola audytorów (pdf 1.36 MB )

UOKIK zmowy przetargowe (pdf 2.62 MB )

UOKiK_Sygnalista

UOKiK_Działanie niezgodne z regułami konkurencji

Komisja Europejska _Walka z korupcją

 Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi (pdf) 12.0 MB

 Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych (pdf) 310.0 KB

Zbiór anonimowych spraw OLAF (pdf) 709.0 KB